Ecosistemas y lenguas minorizadas

Promoción de la salud mental positiva.

• El concepto de salud mental positiva se refiere a cuestiones como habilidades sociales, habilidad para gestionar eficazmente cambios en la propia vida, influir activamente en el entorno social, la auto estima positiva, asertividad, y la capacidad de experimentar un estado de bienestar y de gratificación en las experiencias vitales.
• Estas cualidades se consideran un valor en si mismas y no solo una ausencia de enfermedad o trastorno
La Promoción de la Salud Mental comprende intervenciones cuyo objetivo es estimular actitudes a lo largo de la existencia humana, especialmente en los momentos de cambio del proceso evolutivo, favorecedoras de funcionamientos tales como:

– una sana autoestima (que incluya aceptación de las limitaciones),
– relaciones de apego seguro,
– capacidad de adaptación activa a nuevas situaciones ( resiliencia ).
– subjetivación,
– autoafirmación,
– comunicación interpersonal

Tales funcionamientos se sabe que están en la base de un yo fuerte capaz de procurar una buena adaptación a la realidad externa asi como capaz de mediar ante las dificultades y conflictos internos.

ECOSISTEMA ETA GUTXIAGOTUTAKO HIZKUNTZA

 

Hizkuntza gutxituak mantentzea da, halaber, giza ekosistema iraunkorraren zati garrantzitsu bat. Agian, hizkuntza gutxituak mantentzea, osasun mentala sustatzeko politiken giltza adierazle bat da.Hizkuntza gutxituaren hitzdunek, kontzientzia ekologista dute.  Frogatutako adierazpen hau, da gure GOGOA Proiektoaren sustraía.

 

PROPOSAMENAK

Ingurune honetan Euskal Kultura sustatzeko, osasun Mentala eta Euskeraz Gogoa indartuz, proposatzen ari gara gune bat sortzea Euskal Herriko bailaretan. Eta berau Plangintza batekin.

 

Erdi eta epe luzerako Plan estrategiko baten abiapuntuak hurrengo hauek izan daitezke:

 

1.- Bailarako Euskal artista, kantari, idazle, irakasle eta osasun profesionarien arteko gune bat bilakatu arlo honetaz informazioa eta proposamenak aztertzeko.

 

2.- Osasun Mentalaren Promoziorako Politikak indartzea, Euskal Herri mailan sortu daiteken sarea lagunduz

 

3.- Komunikabidetarako puntu estrategiko nagusiak identifikatu, profesionariak gonbidatuz ekintza hauetara.

 

4.- Euskeraren arloan ekintza batzu sortu eta bilakatu Osasun Mentala eta  Gogoa indartzeko. Hurrengo holakoak dira ekintzak:

  1. Jaio berrien hazkundean eragina euki ditzaketen sehaska kantak eta kontuak landu, hauek euki ditzakeen eragina ezagutaraziz. Jaiotza inguruko, Osakidetzak dituen programetan, garatu daitezke ekintza hauek.
  2. Alfabetatze emozionala delako programak ezagutarazi eta landu, eskoletan.
  3. Prometeo izeneko Finlandiarraren antzeko udalekuak bultzatu nerabezaroan daudenekin.
  4. Idazketa Kreatiborako mintegiak eta ikastaroak bilakatu. Jubilaziorako gertatzeko, sindikatuek antolatzen dituzten programetan, egokiena izango litzateke. Programa hauek, aurrerago deskribatzen diren egonaldi ekologikoetan, antola daitezke.
  5. Jubilaziorako gertatzean, autobiografiak landu eta lagundu, taldeka aztertzen, egonaldi ekologikoetan.
  6. Psikolinguistikaren ikuspegitik euskaldunen gogo osasunaren prolemak aztertzea, gogo osasunarentzako ondorioak ikusiz. Psikolinguistikak lagun dezaken zeregin honetan aztertu.
  7. Euskara hutsez norbere laguntzarako taldeak antolatzea, bizitzako egoera kritikoei aurre egiteko. Prometheus Camps, bezalako egonaldiak, izan daitezke leku egokienak honetarako.