Fundación UZTAI Fundazioa

Sankelmark

(Osasun Mentalaren Sustapenerako Politiken Forua, Sankelmark Institutoa, Rendsburg, Alemania)

 

Fundación UZTAI Fundazioak” helburutzat zera dauka: Osasun mentala (Gogoaren Osasuna) eta Cohesio Soziala Sustatzeko estrategiak aintzineratu, eta programak proposatu.

Orain arte Europa mailako Programak koordinatu eta eraman ditu.

PROPOSAMENAK

Ingurune honetan Euskal Kultura sustatzeko, osasun Mentala eta Euskeraz Gogoa indartuz, proposatzen ari gara gune bat sortzea Euskal Herriko bailaretan. Eta berau Plangintza batekin.

Erdi eta epe luzerako Plan estrategiko baten abiapuntuak hurrengo hauek izan daitezke:

1.- Bailarako Euskal artista, kantari, idazle, irakasle eta osasun profesionarien arteko gune bat bilakatu arlo honetaz informazioa eta proposamenak aztertzeko.

2.- Osasun Mentalaren Promoziorako Politikak indartzea, Euskal Herri mailan sortu daiteken sarea lagunduz

3.- Komunikabidetarako puntu estrategiko nagusiak identifikatu, profesionariak gonbidatuz ekintza hauetara.

4.- Euskeraren arloan ekintza batzu sortu eta bilakatu Osasun Mentala eta  Gogoa indartzeko.